Project Gorecht

Veranderende landschap, verdwenen natuur.

Zo heb ik een expositie in 2016 genoemd.

In Haren heb ik jarenlang een gebied gevolgd met mijn camera wat nu een onderdeel is geworden van grote wijk, de Harener Holt. Mijn aandacht ging vooral uit naar, de weilanden, de voormalige voetbalvelden van V.V.Gorecht en het terrein rondom de  boerderij “de Lusthorst”. De laatste 2 gebieden heeft jarenlang braak gelegen en zo kreeg de natuur kans om er te verwilderen.  Het gebied verwilderde voor een groot deel in een hooilandschap. Dit is een biotoop van vochtige en drassige grasland omringd door schaduwrijke bosjes en houtwallen. Nu is het gebied veranderd van een natuurlijke/groene  landschap in een stenen landschap met ruim 400 huizen.